info@sztar-ingatlan.hu | +36 30 905 1532 | +36 93 312 232
Címünk: 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 2. Fsz. 2.
Kapcsolattartó: Kovács István

Általános Szerződési Feltételek.

 1. A felhasználási feltételek a Sztár-páros Ingatlanközvetítő és Kulturális Szolgáltató Kft. (8800 Nagykanizsa Eötvös tér 20., telephelye: 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 2. földszint 2.), továbbiakban Szolgáltató által működtetett (http://sztar-ingatlan.hu) weblap információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének kritériumait tartalmazza.
 1. Hirdető minden olyan személy (természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet), aki a Szolgáltató szolgáltatását elektronikusan igénybe veszi.
 • A szerződés nyelve magyar, amelynek tartalma nem kerül írásban rögzítésre, illetve a szolgáltatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján - a Hirdető önkéntes hozzájárulásán alapszik - valamint működtetése és üzemeltetése az elektronikus és kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.
 1. Bárki hirdetést (eladó/csere/kiadó ingatlanok) tehet fel a weboldalra a regisztrációt követően, aki cselekvőképes, illetve jogosultságáért készfizető kezességet vállal a következők szerint:

4.1. kategória: Direkt hirdetések
A Szolgáltató irodáját személyesen felkereső (8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 2. földszint 2.), illetve a Szolgáltató és a Hirdető között, Ingatlanközvetítési megbízás formanyomtatványon írásban foglalt jogügylet (ingatlan eladása/cseréje/bérbeadása) esetén, korlátozásmentes darabszámban, a hirdetési felületet térítésmentesen biztosítjuk.

4.2. kategória: Normál hirdetések

 1. A Hirdető a weboldalra egyidejűleg 5, azaz öt ingatlant ingyen feltölthet korlátlan időtartammal, azonban a 6. hirdetéstől havi 2000-Ft+ÁFA/hirdetés összeget kell a Szolgáltató részére megfizetni.

4.3. kategória: Kiemelt hirdetések
E kategórián belül két hirdetési felület áll rendelkezésre: egyik a „Felső kiemelt hirdetések” (összesen 5 db lehet), amely a nyitóoldal bal felső részén, nagy főképpel, szembetűnően jelenik meg. A felső kiemelésben való megjelentetés ára 5000 Ft+ÁFA/hó.
A másik hirdetési felület, „Alsó kiemelt hirdetések” szintén a weboldal nyitólapján jelennek meg, az ingatlanok képeivel, azok fontos adataival, korlátozott darabszámban (max.: 25 db. lehet). Az alsó kiemelésben megjelenő hirdetés ára 3000 Ft+ÁFA/hó.
Mindkét kategória esetében, az adott ingatlanra klikkelve egy olyan felület jelentkezik be, ahol arról képek és információ-halmaz áll rendelkezésre. Az itt megjelenő ingatlanok kizárólag képpel hirdethetők! A hirdetés kiemelésének a lejárata előtt 3 nappal e-mailen értesítést küldünk.

5.   A weboldalra, a Hirdető által kitöltött és a Szolgáltató részére megküldött ingatlan adataival elismeri, hogy nevezettet megbízta az ingatlan értékesítésével, cseréjével, kiadásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével nevezett a felhasználási feltételeket elfogadja. Az elküldött adatok ténye írásba foglalt szerződésnek minősül, illetve a Szolgáltató elektronikusan iktatja a szerződést, valamint az iktatott szerződés indirekt módon hozzáférhető a szükséges ideig. A Hirdető adatai – az ingatlanára vonatkozóan, illetve hivatkozott nevének, telefonszámának, e-mail címének kivételével – harmadik személynek nem adhatók ki.

6.   A weboldalon minden ingatlan csak egyszer hirdethető. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező, valamint az osztatlan közös tulajdonú ingatlanokat egynek ismerjük el (pl.: építés alatt lévő leendő társasház, vagy osztatlan közös földrészlet). Lásd még a 13. pontban foglaltakat!
A megjelenés alkalmával viszont a Hirdető egyidejűleg három lehetőséget is bejelölhet (eladás, csere, kiadó). A Hirdető részére engedélyezett feltölthető képek száma ingatlanonként maximum 10 db. (lehetnek: külső és belő jellemző képek, alaprajzok).

7. A Hirdető részéről kezdeményezett ingatlan hirdetés kizárólag az adott ingatlannal kapcsolatos adatokat tartalmazhat, ahhoz társítani egyéb utalásokat (banner, logó, egyéb reklám, vagy törvénysértő kép vagy szöveg megjelenítése, stb.) nem lehet, illetve a feltöltött kép nem tartalmazhat elérhetőséget.

8. A Hirdető által feladott hirdetéseket a Szolgáltató minden esetben leellenőrzi (nem az adatok helyességét). Utcafronti kép feltöltésére (amelyen az ingatlan egyértelműen beazonosítható), csak abban az esetben van lehetőség, ha a Hirdető a megbízás évében és az azt követő év végéig vállalja, hogy a Szolgáltatót kizárólagos eladási joggal ruházza fel, illetve a hivatkozott kép feltöltésével a Hirdető automatikusan kizárólagos értékesítési-bérbeadási jogot biztosít a Szolgáltató részére.

9.   A Szolgáltató a Hirdető ingatlanát 2-5 munkanapon belül a rendszerében aktiválja, amelyről az érdekeltet e-mailen keresztül értesíti.

10. A weboldalon a Hirdető részére indirekt módon kapcsolat felvételi lehetőség biztosított (Hirdető – Szolgáltató – Ügyfél/Érdeklődő – Szolgáltató – Hirdető). A Hirdető által kezdeményezett és a Szolgáltató által engedélyezett ingatlan adatainak hirdetése során, minden esetben a Szolgáltató vagy a képviseletében eljáró nevét, mail-címét és telefonszámát jelenteti meg. Amennyiben a Hirdető ingatlanára érdeklődés van, akkor a Szolgáltató a Hirdetőt kiértesíti (mail, telefon), illetve együttműködik (eladó/cserélő fél/kiadó – vevő/cserélő fél/bérlő) az ingatlan további ügyletének folyamatában.
A Hirdető a ténylegesen létrejövő jogügylethez szükséges adatokat a Szolgáltató, illetve az okiratot készítő ügyvéd rendelkezésére bocsátja.

 1. A hirdetés kiemelés igényét a sztar-ingatlan.hu weboldalon a belépést követően, a hirdetés kiemelés menüpontban kezdeményezheti az alábbi módon:
 • Először válassza ki, hogy Felső vagy Alsó kiemelést szeretne,
 • Kérem jegyezze meg a kiemelni kívánt ingatlan azonosító számát (piros számmal kiírva!)
 • Kattintson a Kiemelés indítása indító gombra
 • Kérem utalja át a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 74500358-16011281 számlaszámra a kiválasztott kiemelés díját.
  Fontos: A hirdetés azonosítót kérem tüntesse fel a megjegyzés rovatba!
 • A pénz beérkezésétől számított 3, azaz három munkanapon belül a hirdetés kiemelésre kerül.
 • A befizetésről a számlát a megadott e-mail címére távszámla formájában 5 munkanapon belül megküldjük.

Az ingyenes és a fizetett hirdetés státusza (pl.: ingyenesből fizetős, fizetősből ingyenes, sikeres értékesítés, csere, kiadás) bármikor módosítható, azonban az adott hirdetéshez/ingatlanhoz társított díj, a változás miatt a másikhoz nem köthető, illetve a Szolgáltatóval szemben visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

12. A Szolgáltató a szolgáltatásról táv-, vagy készpénzes számlát állít ki, hirdetési díj és közvetítési díj/jutalék megfizetése esetén, az átutalás napjától számított 15 napon belül, amely mindenkor a Hirdető által megadott e-mail címére kerül megküldésre.
A távszámla estén a Hirdető a szolgáltatásról pdf formátumban kapja meg a számlát.
Készpénzfizetés esetén papír alapú számlát állítunk ki.

13. A Szolgáltató sikeres közvetítési tevékenysége esetén a Hirdető az alábbi közvetítési díjat/jutalékot fizeti meg:
A jutalék a Hirdető (eladó/cserélő fél) részéről az ingatlan kialkudott vételárának - Nagykanizsa közigazgatási területén belül 2 %+ÁFA, Nagykanizsán kívül, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetek megbízása esetén 3 %+ÁFA, de minden esetben minimum 160.000-Ft+ÁFA.

Az 2. és a 3. kategória hirdetésének befizetett összegéből ingatlanonként maximum 10.000-Ft, azaz tízezer forintot a Szolgáltató beszámít az ingatlanközvetítési-díjba, amennyiben a weboldalon keresztül az értékesítésre felkínált ingatlan (eladás/csere) adásvételi szerződését a vevő/cserélő fél a Szolgáltatóval együttműködő ügyvéd közreműködésével készítteti el.

Az osztatlan közös tulajdon hányadának átruházását (adásvétel/csere) a Szolgáltató egy ingatlanként kezeli, illetve a közvetítési díjat ennek megfelelően számolja fel.

A jutalék abban az esetben is jár a Szolgáltatónak, ha a felek saját jogi képviselőik útján kívánnak eljárni.

Külföldön lévő (Horvátország, Szlovénia, Ausztria, stb.) ingatlanokkal kapcsolatos tényleges megtekintés (az érdeklődő számára történő bemutatás a Hirdető és a Szolgáltató közreműködésével – pl.: utazás, stb.) költségeit a Hirdető finanszírozza. 

A Szolgáltató sikeres bérbeadás/kiadás során a havi bérleti díj egyszeri 50%-át, minimum 20.000-Ft+ÁFA, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezet a havi bérleti díj egyszeri 100%-át, minimum 40.000-Ft+ÁFA közvetítési díjat köteles megfizetni a Szolgáltató részére, amely Nagykanizsa közigazgatási területén belül a bérleti szerződés elkészítésének díját is tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel pótlékként.

Magyarországon belül, Zala, Vas, Veszprém, Somogy megyén túli ingatlanok adásvételi-bérleti szerződésének lebonyolítása esetén, Dunántúl és Budapest főváros területén plusz 20.000-Ft+ÁFA, illetve Duna vonalától keletre eső ingatlanok adásvételi szerződésének ügyintézése esetén, plusz 40.000-Ft+ÁFA egyéb költséget számítunk fel. 

Felek megállapodnak, hogy sikeres közvetítésnek, ill. a megbízásban foglalt ügylet teljesítésének azt tekintik, ha a Szolgáltató által dokumentáltan (az elektronikus megbízás is) nyilvántartott és közvetített felek között köttetik szerződés - ide értve azt is, ha az elővásárlási joggal rendelkező az elővételi jogát érvényesíti, továbbá amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházása a  gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó jogügylettel (kiválás, egyesülés, üzletrészvásárlás, stb.) történik - függetlenül attól, hogy a Hirdető a megbízást később visszavonta, továbbá függetlenül attól, hogy az okiratokat ki készíttette el.

A jutalék megfizetése az ügylet teljesítésekor, tehát az ezzel kapcsolatos előszerződés vagy szerződés aláírásának napján esedékes, az előzőekben felsorolt minden esetben. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a jutalékát, illetve a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget követelni.

14. FONTOS! A Hirdető által kezdeményezett, a Szolgáltatót kereső hívásazonosító (telefonszám) nélküli telefonokat nem veszünk fel, illetve ennek következményeként keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.

A Szolgáltatónak küldött hiányos tartalmú ingatlanadatok, valamint rossz minőségű képek érkeztetése esetén a kért szolgáltatást nem tejesíti, illetve erről a Hirdetőt e-mailben értesíti.

A Szolgáltató, a Hirdető által a weboldalra feladott szolgáltatás adatainak (a hirdetett ingatlanra vonatkozóan) valós tartalmáért felelősséget nem vállal.

A Hirdető által figyelmetlenségből, elírásból eredő ingatlanra vonatkozó adatok korrekciójára, az irányárral együtt, minden esetben lehetőséget biztosítunk.
A Hirdető, az általa adott hamis adatok – személyét illetően - következményeit vállalja, illetve a Szolgáltatónak okozott kárt (felmerült költségek, elmaradt haszon, jó hírnév megsértése, stb.) köteles megtéríteni, amelynek minimális díja az ingatlan irányárának 3%-a, bérbeadás esetén pedig a Hirdető által megadott havi bérleti díj hatszorosa, illetve mindkét esetben minimum 300.000-Ft+ÁFA. A Hirdető személyére vonatkozó hamis adatok megadása esetén, Szolgáltató a minimális díjat akkor is követelheti, ha igazolható kára nem keletkezett. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató jogi úton szerez érvényt követelésének.

A Hirdető a személyes, illetve a hirdetett ingatlan adataiban bekövetkezett változásokat 72 órán (3 munkanapon) belül a Szolgáltató honlapján köteles korrigálni, illetve bejelenteni.

A Szolgáltató saját hatáskörében eljárva – indoklás nélkül, mindennemű kártalanítást kizárva - az általa észlelt valótlan adatok esetén (kontrollálást, konzultációt követően), az adott hirdetést inaktiválja, amely annak eredeti feladójához bármilyen formában kapcsolódik (saját, család, ismerős, barát, ingatlanközvetítő, cég, stb.).

Hamis adatok megadása, illetve észlelése esetén, a Hirdető automatikusan kizárja magát a jövőbeni szolgáltatás lehetőségéből, a Szolgáltató kártalanítása mellett.

Célunk, hogy minden hirdetés reális, átfogó tartalommal, és kulturált képekkel jelenjen meg. A Hirdetőkkel korrekt, együttműködő kapcsolatot alakítsunk ki, illetve viszont is ezt várjuk el! A fentebbi szankciókat végszükségképpen alkalmazzuk.

 

15. A Megbízás az ügylet teljesítéséig, ill. írásbeli visszavonásig érvényes. Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szerint illeti meg a Hirdetőt (fogyasztót) az elállás joga az előre meghatározott időpontban hirdetést nyújtó szolgáltatások igénybevételére irányuló online szerződéseknél.

16. A Hirdető büntetőjogi felelősséggel vállalja, hogy amennyiben az ingatlan eladása, cseréje, kiadása aktualitását vesztette, úgy a Szolgáltatót legkésőbb 3 munkanapon belül e-mailben értesíti. Minden esetben a vevő/cserélő fél/bérlő adatainak megadásával együtt (név, pontos cím) vagy a kötött szerződés tényleges bemutatásával, megküldésével. Csak a felsorolt esetekben van lehetőség a megbízási szerződés felbontására, illetve amennyiben a Hirdető személye elhalálozott (az örökösök tájékoztatása alapján, a halotti anyakönyvi kivonat hitelt érdemlő e-mailenek megküldésével, bemutatásával), egyéb esetben (pl.: a Hirdető visszavonja az ingatlan eladását, cseréjét, kiadását, mert úgy gondolja, hogy a korábbi akarata tárgytalanná vált) a Szolgáltató általi szolgáltatás teljesítettnek tekintendő. Amennyiben a hirdetés kizárólagos jellegű, de a megbízás évében és az azt követő év végéig a közvetítés sikertelen, úgy a Hirdető mindenféle egyéb költség és indoklás nélkül a megbízást felmondhatja.   

Az aktualitását vesztett hirdetési adatok, illetve rendezett ingatlanok teljességgel törlésre kerülnek.

17. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldal hatékony, folyamatos működéséért, azonban a tőle függetlenül adódó és keletkezett károkért (pl.: katasztrófa, áramkimaradás, vírus, stb.) nem vonható felelősségre.

18. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, elérhetőségét a jelen felhasználási feltételek betartásával korlátozza, vagy megszüntesse.

19. A szolgáltatás és a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, annak semmilyen formájú felhasználásához, hasznosításához a Szolgáltató nem járul hozzá, az kizárólag a hivatkozott írásbeli engedélye alapján tehető meg.

20. A szerződő felek vitás ügyeiket elsősorban békés úton, egyeztetéssel próbálják megoldani, ennek hiányában a jelen szerződésből származó jogvitákra a Nagykanizsai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

21. A Közvetítési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott jogszabályok és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Copyright © 2013 | ÁSZF. | Hirdetések